Skip to main content

Handlingsbara insikter från konversationer

Voxo extraherar, analyserar och visualiserar alla konversationer.

Få smarta insikter från varje konversation

Betrodda av

Plattformen för Marknad Produkt Operations Försäljning

för att få kundinsikter

Kategorisering och sammanfattning i realtid

Med vår toppmoderna språkmotor får du en fullständig transkribering av alla röstsamtal. Automatisk kategorisering och sammanfattning av alla konversationer, så att du får en överblick över dina viktigaste områden.

Nöjdhetsbedömning baserad på sentimentanalys

Använd vår modell för sentimentanalys för att tilldela varje konversation en nöjdhetspoäng och en vändningspoäng, och avslöja de faktorer som påverkar kundnöjdheten.

Låt generativ AI avslöja all din kundfeedback

Utnyttja generativ AI för att systematiskt identifiera och kategorisera all kundfeedback och sammanställa den i en lättillgänglig rapport.

Kundservice

Öka kundnöjdheten genom att ta reda på de viktigaste orsakerna till både positiva och negativa interaktioner.

Försäljningsinsikter

Utnyttja AI för att identifiera framgångsrika delar i dina säljsamtal och främja en datadriven säljstrategi.

Kvalitetssäkring

Gör din kvalitetssäkring mer effektiv och exakt med hjälp av AI.

API

Ladda upp ljudfiler för detaljerad transkribering och analys, eller få tillgång till omfattande historiska data.

Vi kan nu sammanställa och leverera insikter och förbättringsområden på en helt ny nivå. All data som vi samlar in från våra röstsamtal visualiseras och presenteras på ett tydligt sätt.

Chris ÖhmanChef för kundtjänst, COOP Sverige AB

Insikterna vi har fått ifrån Voxo hade vi inte kunnat få med manuell kvalitetssäkring. Det sparar oss tid och ger oss en unik möjlighet att mäta förändringar.

Anders LarssonChef kundcenter, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Tack vare Voxo har vi kunnat följa kundnöjdhet på ett nytt sätt och haft möjlighet att fira tillsammans med våra medarbetare under denna utmanande tid

Lena RoupéKundservicechef, Kraftringen

Resultat från våra kunder

84

Ökad effektivitet i utbildningen av medarbetare

93

Minskning av kundbortfall

40

Ökad kundnöjdhet

30

Minskning av antalet inkommande samtal

70

Ökning av antalet samtal som omdirigeras till digitala kanaler

100

Ökade insatser för att vinna tillbaka kunder