Skip to main content

PRESSMEDDELANDE

Vi är väldigt glada att meddela vårt nya strategiska partnerskap med Brilliant Future AB. Med Brilliants långa erfarenhet och expertis i att driva utveckling och effektivisering hos kundservice tillsammans med Voxos AI-analyserade kundinsikter som driver långsiktiga förbättringar för organisationen, så kan vi nu erbjuda kunder en helhetslösning för att driva förändring genom kundinsikter till alla delar av organisationen.

Brilliant Future har kunder i över 50 länder och är noterade på Stockholmsbörsen. Inom ramen för det strategiska partnerskapet ska bolagen erbjuda Brilliants kunder agerbara insikter och analyser från bland annat kundservicesamtal. Som nordiska marknadsledare inom sina respektive områden syftar samarbetet även till att Voxo och Brilliant Future ska kunna samverka resurser och expertis för att utveckla och driva branschen framåt genom innovativa lösningar och produkter.

 Vi är jätteglada över detta strategiska partnerskap med Brilliant Future! Samarbetet möjliggör för oss att skapa mervärde för både befintliga och nya kunder genom att erbjuda marknadsledande tjänster och plattformar som skapar värde från ledningsgruppen till den enskilda medarbetaren. Partnerskapet gör det enkelt för kunder att integrera nya tjänster under ett och samma erbjudande, samtidigt som de får en säker och heltäckande lösning!, säger Johan Wadenholt, VD på Voxo

Brilliant har under 20 år arbetat med att hjälpa sina kunder att leverera kvalitativa och effektiva kundservice-lösningar. I och med detta samarbete kommer parterna nu att ha ett gemensamt kunderbjudande med integration mellan plattformarna. Detta kommer att stötta kunderna i det strategiska arbetet för att driva kundinsikter till hela organisationen och skapa en tydligare förståelse om konsumenternas förväntningar.

– Det här innebär att medarbetare och ledare inom kundservice lättare kan fatta välgrundade beslut som är baserade på verklig data. Med Voxos expertis inom AI kan vi erbjuda en helhetslösning för datadriven operativ utveckling av kundserviceorganisationer med hjälp av strategiska verktyg som tar deras affärsutveckling till nästa nivå, säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Länkt till pressmeddelande