Skip to main content

Kundfeedback är guld värt för de flesta företagen och att kunna utvinna nyttig information ur kundservicesamtal har varit en utmaning för branschen under lång tid. Voxo har under en längre tid kombinerat statistisk data, olika mätvärden och AI-teknologi i sin plattform och tar nu ett stort steg framåt med sin nya GPT-motor som identifierar, tolkar och analyserar kundinsikter i realtid.

Motorn går att likna vid att ha tusentals medarbetare som går igenom enorma mängder samtal noggrant och fokuserat och sedan ger dig samlade insikter från dessa på ett strukturerat sätt. Tidigare har det varit svårt att göra detta på ett träffsäkert och kostnadseffektivt sätt, men med vår samlade kunskap och en mängd olika teknologier så har vi lyckats få fram en motor som både får fram insikterna men också ger användarna möjlighet att verifiera och borra sig ned i datan. Det här ställer om möjligheterna helt för våra kunder.” – säger Johan Wadenholt, VD och medgrundare på Voxo.

Den nya motorn möjliggör för företag att få insikter om kundernas uppfattning om sina produkter, feedback om företaget, de kan utforska köpinvändningar, förstå missnöje eller positivitet och mycket mer. Med Voxos GPT-motor kan företag hitta och analysera tusentals, eller till och med miljontals händelser i realtid. Processen motsvarar att ha personal som lyssnar genom, analyserar och sammanställer informationen för organisationen – vilket blir möjligt genom den kraftfulla AI:n.

Lanseringen av GPT-motorn följer en rad nya funktioner som Voxo introducerade under året, inklusive automatisk summering av samtal. Voxo fortsätter att ligga i framkant med att bygga AI-modeller och röstteknologi-lösningar med kundvärde i centrum.

Voxos verktyg kommer att öppna upp nya möjligheter när det gäller att förstå kundens behov, förbättra beslutsprocessen och anpassa affärsstrategier baserade på verkliga insikter. Lanseringen av denna produkt förväntas göra betydande förändringar i hur företagen arbetar med kundinsikter.

Läs mer nyheter på vår nyhetssida eller besök oss på LinkedIn!