Skip to main content

Röstteknologin är på kraftig frammarsch och det kommer finnas 8,4 miljarder röstassistenter om tre år. Jämfört med det beräknade befolkningstalet på 8,1 miljarder innebär det betydligt fler Siri och Alexa och andra virtuella assistenter än faktiska människor.