Skip to main content

”Effektivare kvalitetssäkring av samtal med hjälp av smarta stickprov”

Att arbeta med kvalitetsuppföljning av samtal är viktigt för att säkerställa uppsatta mål, oavsett om de är inom kundnöjdhet, följande av lagkrav eller effektivitet. Det finns flera metoder att arbeta med men historiskt har det varit ett tidskrävande arbete. Vanligt och viktigt är använda sig av stickprov, till exempel genom schemalagd medlyssning vissa tider eller slumpmässigt lyssnade samtal i efterhand. I vissa fall styrda av utfall från en kundnöjdhetsundersökning som gör sannolikheten att hitta relevanta samtal större. Men utmaningen med effektivitet är fortfarande där, det tar fortfarande för lång tid att lyssna på tillräckligt många slumpmässiga samtal för att vara säker på vad som händer. Manuellt arbete kommer fortsatt att vara ineffektivt och viktiga upptäckter genom stickprov fortsatt just slumpmässiga.

Lösningen är att ta fram smarta stickprov genom automatisk samtalsanalys.