Skip to main content

This image has an empty alt attribute; its file name is Miljonlotteriet_LI-POST_FINAL-1024x535.png Bild: Miljonlotteriet om sin resa med Voxo.  

Hur snabbt kan man egentligen se resultat från konversationsanalys? Vi tog ett samtal med Joel Svensson, kund och logistikchef på Miljonotteriet om hur de arbetar med Voxo’s tjänster idag, vilka effekter det har gett och deras upplevelse av att komma igång.

 

Hur arbetade ni med kvalitetssäkring innan Voxo?

Tidigare så lyssnade vi av alla våra samtal från start till slut vilket var tidskrävande. Det gjorde ju att vi lätt missade saker som var återkommande, man har svårt att relatera till det man har svarat eller hört innan när man lyssnar av så mycket samtal. Att vi får det i textformat gör det enklare att snappa upp återkommande beteenden från säljare och vad kunderna faktiskt säger i samtalen. Nu kan vi säkerställa både att vi gör ett bra jobb men också att kunderna förstår vad de köper, vilket gör att vi kan leverera en bra produkt.

 

Hur har Voxo effektiviserat eller underlättat ert arbete?

Det har gjort att vi snabbare kan fatta beslut huruvida en försäljning gått korrekt till och även snappa upp mönster hos säljarna. Informationen som vi har fått från samtalen går att konkretisera på ett annat sätt när man kan navigera i systemet och både läsa all text och lyssna ifall det behövs. Vi har gått från att vara två heltidsresurser som bara lyssnade på samtal till att bara ha en resurs, därmed har vi kunnat frigöra en hel resurs till att kunna fokusera på andra delar inom verksamheten.

 

Var det en smidig process att komma igång med systemet?

Det var jättesmidigt måste jag säga. Vi har inte haft några roadbumps alls egentligen, utan efter att vi hade ett uppstartsmöte så var vi igång två veckor senare och vi kunde se att systemet mer eller mindre redan levererat. När vi hade definierat vilka values vi ville kolla på så kunde vi därför i princip omgående sätta systemet i full drift. Vi är supernöjda och det har verkligen underlättat för oss i vårt dagliga arbete. Vi är spända på att fortsätta se hur systemet vidareutvecklas och blir ännu smartare och ännu bättre!

 

Vill du läsa mer nyheter om kunder och konversationsanalys? Gå in på https://voxo.ai/news/ eller besök oss på linkedin!