Skip to main content

Voxo ingår ett samarbetsavtal med Kontakta som utser Sveriges bästa kundservice.

Voxo ingår ett samarbetsavtal med Kontakta som utser Sveriges bästa kundservice. Vår plattform kommer mäta och analysera de tävlande företagens kundbemötande.

– Vi är oerhört stolta och glada att med stöd av Voxo vara först ut på marknaden med den nya samtalsanalysen baserad på AI-teknologi för mätningar av kundbemötande i vår tävling GuldKontakt. Professionellt kundbemötande är idag avgörande för kunders och allmänhetens upplevelser av varumärken och verksamheter. Genom vår tävling GuldKontakt lyfter vi fram Sveriges främsta på att bemöta och ta hand om sina kunder, samtidigt som vi vill lyfta försäljning via telefon och kundservice som oerhört viktiga verksamheter för näringslivet, samhälle, allmänhet och arbetsmarknad, berättar Tina Wahlroth på Kontakta.

Nytt för i år är att mätningen kommer att genomföras med hjälp av röstteknologi och automatisk samtalsanalys. Det kommer att innebära att data kommer att samlas in från hela populationen av kunder som hör av sig till ett företag, inte bara de som tar sig tid att svara på en utskickad enkät.

“En stor drivkraft för oss på Voxo”

– En stor drivkraft för oss på Voxo är att hjälpa företag att skapa Sveriges bästa kundbemötande. Därför är vi oerhört nöjda att bli officiell teknikpartner till GuldKontakt. Extra kul är det att tävlingen för första gången kommer att genomföras helt baserat på röstteknik, en teknik som vi arbetat med länge och som vi senaste åren lanserat brett över primärt Sverige och Norden, kommenterar Johan Wadenholt, VD.

“Hur riktiga kunder upplever kundmöten, på riktigt!”

– Vi vet att konsumenter är oerhört trötta på att svara på enkäter som man upplever inte leder till någon utveckling eller feedback. Därför har Kontakta valt Voxo för att med framtidens teknik utvärdera hur riktiga kunder upplever kundmöten, på riktigt! Dessutom får tävlande en fantastisk fin bild av det kundbemötande de erbjuder, fortsätter Tina Wahlroth.

Vinnaren presenteras den 19 maj

Tävlingen kommer att genomföras under en mätperiod i april-maj och priset delas ut på Münchenbryggeriet och årets GuldKontaktgala som avslutar Kontaktadagen 2022!

 

GuldKontakt är öppen för alla företag, organisationer och verksamheter som vill tävla om att bli Sveriges främsta på att erbjuda professionellt kundbemötande i sin kundservice och telefonförsäljning. GuldKontakt delas också ut till personer som erbjudit enastående kundbemötande i sitt dagliga arbete med kundservice eller telefonförsäljning. Finalen i tävlingen sker årligen i maj som avslutning på Kontaktadagen, Sveriges största konferens för kundkommunikation via telefon och digitala kanaler, som arrangeras av Kontakta.

 

Kontakta företräder kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler på den svenska marknaden. Kontakta arbetar långsiktigt och strukturerat i syfte att stärka allmänhetens förtroende för kundservice och telefonförsäljning. Som en del i detta arbete utfärdar Kontakta kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt och arrangerar tävlingen GuldKontakt som ska vara vägledande för god kundkommunikation på den svenska marknaden.

 

För mer information;

Tina Wahlroth, VD Kontakta tina.wahlroth@kontakta.se Johan Wadenholt, VD Voxo johan@voxo.ai