Skip to main content

NYHET 5 SEPTEMBER 2022

AI-rapporter med analys och insikter från Aftonbladets debatt och partiledarnas tal i Almedalen 

I dagens samhälle får vi ofantligt mycket information varje dag. Ofta vinklad eller tagen ur sitt sammanhang för att understödja en agenda. Något som ofta även intensifieras under perioder med viktiga händelser – som exempelvis ett val till riksdagen. 

För att understödja en mer opartisk och faktabaserad datakälla har vi tagit fram statistiska rapporter för att ge korta och träffsäkra insikter kring vad partiledarna faktiskt fokuserar på.

Åsikter och agenda, kärnämnen och valfrågor

Vi har tittat på när de håller tal och medverkar i debatter. Hur de utnyttjar sin sändningstid och hur väl de framför sina åsikter och sin agenda. Vi har såklart analyserat kärnämnen med viktiga valfrågor. Vi har också analyserat hur partiledarnas sätt att tala förändras när det är debatt respektive färdigskrivna tal.

Unika ord, avancerade ord och utfyllnadsord

För att göra en rättvis och opartisk bedömning av partiledarnas språkbruk har vi tagit fram underlag på avancerade ord (baserat på “Svåra ord – Lexikon över 12000 ord med förklaringar” av Eskil Källquist) samt utfyllnadsord som är diffusa eller vanliga att använda för att fylla ut ett tal, eller när man behöver tid för att tänka efter. Exempel på utfyllnadsord är “kanske, liksom, ju” etc.

Språkbrukets värde baseras på tre delar

Vårt värde på partiledarnas språkbruk byggs upp genom att vi tar ut hur stor del av orden som är unika. Sedan hur stor del av dessa klassas som avancerade samt hur många av alla ord som var utfyllnadsord. Dessa multipliceras ihop så att värdet baseras på alla tre delvärden. Det innebär högre poäng för unika ord, högre poäng för procentuellt fler avancerade ord samt så få utfyllnadsord som möjligt.

Analysen bygger på partiledartalen från Almedalen tillsammans med Aftonbladets partiledardebatt. Här är grundförutsättningarna lika för alla partiledare och underlaget så rättvist1 som möjligt. Ordlistorna till grund för språkbrukets värde är statiska och oförändrade i analyserna.

Vad är det dom säger?

Och hur pratar dom egentligen? Ta del av rapporterna nedan, trevlig och insiktsfull läsning!

1 Per Bolunds (MP) tal föregick av en tragisk händelse vilket adresseras i en inledande del av talet. Det avsnittet är satt utanför dataunderlaget, dock bör möjlig påverkan i övrigt inte förbises.

Leave a Reply