Skip to main content

Vill du komma igång med röst till text så behöver du några saker; att era samtal spelas in, ett telefonisystem där det går att få ut samtal och en partner som kan ta emot dessa samtal och förvandla dem till samtalsanalys och smarta stickprov. En partner som arbetar med röstteknologi.

Enklast är att börja med det sista, då en leverantör av röstteknologi bör ha bra koll på vilka telefonisystem som finns där ute, hur ni bör tänka med inspelningar och vilka möjligheter det finns att få tillgång till de samtal som finns där.

Ett exempel är Voxo som har flera färdiga kopplingar till olika telefonisystem som är vanliga på marknaden. Dessutom har Voxo utvecklat flera olika tekniker för att hämta samtal från telefonisystem där det tidigare inte sett ut att vara möjligt. Allt för att möjliggöra att så många företag som möjligt, på ett så enkelt sätt som möjligt ska kunna ta del en den digitala möjlighet som röstteknologi erbjuder.

Om att börja med röst-till-text:

“Där vi snabbast fick en utdelning var för våra team managers. Uppföljning och coachning av våra medarbetare blev så mycket enklare, vi blev 80% mer effektiva. Det tog väldigt lång tid tidigare att hitta rätt samtal som man vill lyfta i våra möten för att utveckla våra medarbetare, och här kunde man snabbt söka ut och hitta bra samtal för att lyfta och hitta samtal som behöver utvecklas. Även uppföljning kontinuerligt har blivit extremt mycket enklare.”