Skip to main content

Teknik – Hur det fungerar

Voxo Insights är en kraftfull plattform för Konversations-AI. För att ge våra användare de absolut bästa insikterna krävs det mycket av den underliggande tekniken. Här kan du få en inblick i en del av vår teknik och hur allt fungerar.

Vår teknik

Automatisk taligenkänning

Generativ AI

Säkerhet