Skip to main content

Vanliga frågor – Din snabba väg till klarhet.

Lagen om artificiell intelligens

Lagen om artificiell intelligens

Voxo arbetar aktivt med att följa utvecklingen av EU:s lag om artificiell intelligens (AI Act). Vi välkomnar denna viktiga förordning och erkänner dess betydelse för att forma ett etiskt, ansvarsfullt och trovärdigt AI-landskap. Vårt team har åtagit sig att inte bara följa lagen fullt ut, utan också att bidra positivt till detta föränderliga ramverk.

Som ett led i detta åtagande planerar vi att ansluta oss till EU-kommissionens kommande initiativ, AI-pakten, som visar vårt stöd för och efterlevnad av de högsta standarderna för etik och styrning inom AI. Denna proaktiva hållning återspeglar Voxos engagemang för att ligga i framkant när det gäller etisk, ansvarsfull och trovärdig AI.

Säkerhet

Redundans

Vi strävar efter att erbjuda tjänster av högsta kvalitet och tillförlitlighet. En av de viktigaste principerna i vår verksamhet är användningen av redundans. Redundans är inte bara ett tekniskt koncept, det är en del av vår filosofi för att säkerställa robusthet och kontinuerlig service till våra kunder.

Vad är redundans?

Redundans innebär att vi har flera system eller komponenter som kan ta över om något händer med det primära systemet. Det kan handla om allt från datalagring till nätverksanslutningar och serverkapacitet. Genom att ha dessa överlappande system säkerställer vi att våra tjänster är tillgängliga även om en del av vår infrastruktur står inför oväntade utmaningar.

Hur tillämpar vi redundans?

Dubbla system: Vi har investerat i att ha minst två oberoende system för alla kritiska komponenter. Det innebär att om ett system går sönder kan ett annat omedelbart ta över utan avbrott för användaren.

Geografisk distribution: Våra datacenter och servrar är strategiskt placerade på olika geografiska platser. Det minskar risken för att en lokal händelse, som en naturkatastrof, ska påverka alla våra system samtidigt.

Regelbunden testning: Vi genomför regelbundna tester för att säkerställa att våra redundanssystem fungerar som de ska. Detta inkluderar simulerade avbrott och återställningsscenarier.

Kontinuerlig övervakning: Våra system övervakas dygnet runt för att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem.

Med dessa åtgärder kan du som kund känna dig trygg i vetskapen om att de tjänster du förlitar dig på hos Voxo är robusta och pålitliga. Redundans är inte bara en teknisk lösning för oss; det är en grundläggande del av vårt åtagande att leverera oavbruten och säker service till dig.

Kryptering

Voxo är djupt engagerad i att säkerställa säkerheten och integriteten för sina användares data. En viktig aspekt av detta åtagande är implementeringen av robusta krypteringsprotokoll. Kryptering på Voxo är utformad för att skydda känslig information genom att omvandla den till en kod som förhindrar obehörig åtkomst. Detta är avgörande, särskilt för kommunikation och datalagring, där personlig eller konfidentiell information är inblandad. Oavsett om det gäller användardata, kommunikation eller lagrade filer använder Voxo avancerade krypteringsmetoder för att skydda mot dataintrång och cyberhot. Detta tillvägagångssätt säkrar inte bara information under överföring över nätverk utan säkerställer också dataintegritet och konfidentialitet i vila. Genom att prioritera kryptering visar Voxo ett starkt engagemang för att skydda sina användares information, vilket stärker förtroendet för och tillförlitligheten i dess tjänster.

Säkerhetskopiering

Voxo lägger stor vikt vid datasäkerhet och tillförlitlighet, vilket återspeglas i deras omfattande backup-strategi. Voxo är medvetet om vikten av dataintegritet och tillgänglighet och implementerar ett robust backupsystem för att skydda mot dataförlust. Detta system är utformat för att regelbundet skapa kopior av alla kritiska data, vilket säkerställer att det i händelse av hårdvarufel, cyberattacker eller oförutsedd datakorruption alltid finns en ny säkerhetskopia tillgänglig för snabb återställning. Dessa säkerhetskopior lagras säkert på flera platser, både på plats och i molnet, för att tillhandahålla redundans och säkerställa dataåterställning även vid fysiska katastrofer. Genom att integrera denna strategi för säkerhetskopiering i flera lager skyddar Voxo inte bara sina kunders data utan garanterar också minimal nedtid, vilket upprätthåller kontinuiteten i verksamheten och användarnas förtroende.