Skip to main content

Techbolaget Voxo lanserar svensk språkmotor – överträffar Google och andra marknadsledande giganter med mer än 60%

Voxo är ett svenskt röstteknologibolag som specialiserar sig på konversationsbaserade AI-lösningar. Bolagets plattform analyserar och visualiserar röstkonversationsdata. Plattformen används av kunder inom tiotalet branscher, allt från bank- till retailbranschen.

Voxo har sedan 2016 utvecklat språkteknologi för att med hjälp av AI och maskininlärning analysera samtal på de nordiska språken. Nu har bolaget lanserat sin nya svenska språkmotor som presterar dubbelt så bra som Google på professionella samtal.

– Vi har sedan starten arbetat väldigt nära och haft partnerskap med de flesta marknadsledande bolagen. De största leverantörerna av speech-to-text för de stora internationella språken samt svenska. Samtidigt har vi arbetat med att utveckla vår egen språkmotor. Bland annat genom samarbeten med akademin och genom EU där vi fått access till superdatorkluster. Resultatet på vår nya språkmotor har överträffat våra egna förväntningar, säger Johan Wadenholt, VD.

Kommersiellt innebär detta att Voxo blir marknadsledande på det svenska språket. Vilket ger bolaget en blueprint för att bygga vidare med samma motor som grund för de andra nordiska språken. Genom den nya språkmotorn kan Voxo ta en helt ny position. Både som leverantör av råvaran speech-to-text samt möjligheten att utveckla nya produkter för den egna plattformen.  

Mätning och jämförelse av språkmotorer

Mätningen har genomförts genom analys av en stor mängd riktiga samtal inom ett tiotal industrier. Standarden för att mäta träffsäkerhet i branschen är word error rate (WER). Grafen nedan visar en jämförelse där värdet 1 representerar den genomsnittliga marknadsstandarden idag. – Skillnaden vi ser bygger på den samlade kunskap vi byggt upp i Voxo under åren. I stället för att försöka rätta en text lär vi nu vår motor från början hur ett samtal går till. Tack vare vår nya språkmotor har vi också möjlighet att göra helt nya analyser i vår plattform. Genom att den förstår hur man pratar gör det en enorm skillnad för professionella samtal. Framförallt inom kundservice, försäljning och andra möten, säger Amanda Eliasson, ansvarig för ny teknologi och maskininlärning på Voxo.  

Fler kommande nyheter inom språkteknologi

Samtidigt som nya motorn rullar ut släpper Voxo snart även ljudvågsbaserad språkteknologi. Det är en teknologi som kommer möjliggöra en helt ny dimension av tjänster. Teknologin använder sig av avancerade analyser av ljudvågor som med hjälp av AI-teknologi hittar känslolägen i samtal. Något som man bedrivit ett längre forskningsarbete kring. Och inom kort lanserar som första företag i Norden och på de nordiska språken.

– I och med att vår kundbas växer har vi sett ett stort behov att äga hela kedjan ända ner till ljudvågorna. Det är här vi nu skördar frukten med vår nya språkmotor, avslutar Johan Wadenholt, VD.Johan and Amanda, employees at Voxo, looking happy about the latest news Johan Wadenholt och Amanda Eliasson, Voxo AB. Foto: Tommy Fondelius